Copyright © 2017-09-09 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Luleå

Lund/Malmö

Stockholm

Uppsala

Falun

 

 

Linda Wåhlstedt

Linda Wåhlstedt

Jag är utbildad socionom, leg psykolog och leg psykoterapeut. Som anställd arbetar jag på S:t Lukas mottagning på Gotland. Jag har tidigare arbetat inom socialtjänst, beroendevård, somatiskt sjukvård, självhjälpsorganisationer, företagshälsovård och psykiatrisk öppenvård. Privat arbetar jag som psykoterapeut med individuella samtal i egen mottagning.

Wåhlstedt samtal och psykoterapi
Almvägen 8
621 43 Visby

070-214 81 56

E-post: linda.wahlstedt@telia.com

   

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se