Copyright ? 2021-01-08 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

 

Linda Wåhlstedt

Linda W?lstedt

Jag är utbildad socionom, leg psykolog och leg psykoterapeut. Som anställd arbetar jag inom Gotlands kommun med beroendebehandling i grupp och enskilt. Jag har tidigare arbetat inom socialtjänst, somatisk sjukvård, självhjälpsorganisationer, företagshälsovård och psykiatrisk öppenvård. Privat arbetar jag som psykoterapeut med individuella samtal i egen mottagning.

Wåhlstedt samtal och psykoterapi

Almvägen 8
621 43 Visby

070-214 81 56

E-post: linda.wahlstedt@telia.com

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se