Copyright © 2019-08-01 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

Ulla-Stina Johansson

Utbildning som leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad existentiell psykoterapeut samt certifierad fokuseringsorienterad terapeut.

Jag har lång erfarenhet som lärare i psykologi och psykoterapi samt meditation. Även erfarenhet av samtal kring andliga frågor. Erfarenhet av arbete med patienter som lever med kroniska sjukdomar, speciellt hörsel- och yrselbesvär.

Som psykoterapeut är jag din medvandrare och genuint intresserad av dig. Jag försöker underlätta din process genom medkänsla, stöd och utmaningar.

Jag har en existentiell grundsyn, men använder mig av de metoder som fungerar för dig. Metoderna kan vara hämtade från psykoanalytisk, existentiell, fokuseringsorienterad terapi och/eller kognitiv beteendeterapi.

Sessions in English are provided.

Jag erbjuder även kurser, workshops och handledning med existentiell inriktning.

Mottagning: Centralt i Göteborg, on-line och telefon.

Kontakt: info@existera.net

Hemsidor: www.existera.net och www.ullastinajohansson.se.

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se