Copyright © 2018-09-25 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

EXIS Uppsala

EXIS, nätverket av legitimerade psykoterapeuter som arbetar med existentiellt inriktade terapisamtal, representeras i Uppsala av:

Barbro Johansson 

 

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se