Copyright © 2018-10-27 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

EXIS Umeå

EXIS, nätverket av legitimerade psykoterapeuter som arbetar med existentiellt inriktade terapisamtal, representeras i Umeå av:

Örjan Tirén

 

 

 

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se