Copyright ? 2018-10-27 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

Örjan Tirén

Leg psykolog, leg psykoterapeut och handledarutbildad.

Som psykoterapeut arbetar jag utifrån olika metoder och skolbildningar. Har arbetat länge inom en psykodynamisk tradition, är utbildad gestaltterapeut, finns med på förteckningen över leg psykoterapeuter som godkänts av Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT), legitimerad inom system- familjeterapiterapi, deltagit i flertal kurser inom det kognitiva fältet.

Vill själv beskriva min inriktning som en blandning av det jag uppfattar mest användbara från olika riktningar och skolbildningar. Har idén att det är du som klient och dina svårigheter som i hög grad avgör arbetssättet.

Jag har 30 års erfarenhet från arbete med individer, par och familjer. Har under de senaste tio åren också arbetat med handledning, konsultation, chefs-, team- och personalutveckling. Har själv arbetat som chef.

Kontakt

Besök: Kungsgatan 91, Umeå

Postadress: Marmorvägen 125, 907 42 Umeå

Telefon: 090-14 25 00, 070-529 08 07

E-post: orjan@tiren.se

Hemsida: www.tiren.se

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se