Copyright © 2018-09-25 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

Per-Arne Tagesson

Jag har arbetat med människor sedan 1975, allt från förskolan och uppåt.

Det har handlat om pedagogiskt, socialt och psykologiskt arbete. Efter 25 år utbildade jag mig till psykoterapeut och i det arbetet har den huvudsakliga arbetsuppgiften varit att hjälpa svårt psykiskt sjuka. Som psykospsykoterapeut (vilket jag arbetar som tre dagar i veckan) har de existentiella frågeställningarna obönhörligen tvingat fram ett ställningstagande som handlar om att man måste ha en överenskommelse om den resa man skall göra. Inte nödvändigtvis om vart man skall åka utan mer om att man skall åka tillsammans.

Verksamheten som privatpraktiserande psykoterapeut är begränsad till en dag i veckan med mottagning på Kaptensgatan 16 i Stockholm. En dag i veckan tar jag handledningsuppdrag. Inom det området har jag erfarenhet av handledning tillsammans med kuratorer, mentalskötare och blivande psykoterapeuter.

Lättas kommer man i kontakt med mig på mobilen, även om det går bra att ringa på mottagningsnumret där en telefonsvarare alltid är aktiverad.

Per-Arne Tagesson
Förskollärare, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

Mottagning:
Kaptensgatan 16
114 57 Stockholm

Telefon: 08-660 37 55
Mobil: 073-324 570 6

E-post: patagesson@spray.se 

 

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se