Copyright © 2013-06-21 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Luleå

Lund/Malmö

Stockholm

Uppsala

Falun

 

EXIS Stockholm

EXIS, nätverket av legitimerade psykoterapeuter som arbetar med existentiellt inriktade terapisamtal, representeras i Stockholm av:

Jan Aronsson

Lance Cederström

Monica Chu

Kristina Fredriksson

Åsa Hedrén Videbæk

Gunilla Holmgren

Barbro Johansson 

Elisabeth Serrander

Per-Arne Tagesson

 

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se