Copyright © 2021-01-16 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

EXIS Stockholm

EXIS, nätverket av legitimerade psykoterapeuter som arbetar med existentiellt inriktade terapisamtal, representeras i Stockholm av:

Tanvir Anjum

Jan Aronsson

Gunilla Holmgren

Elisabeth Serrander

Per-Arne Tagesson

 

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se