Copyright © 2012-02-09 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Luleå

Lund/Malmö

Stockholm

Uppsala

Falun

 

 

Dan Stiwne

Dan Stiwne driver fn en mindre terapimottagning i Hamra, på södra Gotland där han numera är bosatt. Han tar emot ett begränsat antal klienter som önskar existentiell terapi för att man befinner sig i en livskris. Han medverkar även som föreläsare och handledare i existentiella frågor i olika utbildningar och verksamheter i landet.

Dan Stiwne är just pensionerad från en tjänst som universitetslektor i psykoterapi och docent i klinisk psykologi vid Universitetet i Linköping. Han är utbildad i psykodynamisk grupp och individualterapi samt är även utbildad i existentiell psykoterapi (MA) i London/Sheffield och är nu verksam som existentiell psykoterapeut samt som utbildare och handledare i existentiell psykoterapi.

Han har tidigare varit programansvarig för Psykologprogrammet och för Psykoterapeutprogrammet vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande (IBL) och har där lett terapiutbildningar i såväl existentiell som psykodynamisk terapi samt undervisat vid olika terapeututbildningar vid olika universitet i Sverige.

Dan Stiwne har publicerat sig om handledning, om gruppsykoterapi och gruppsykologi, om evidensbaserad psykoterapi samt om existentiell psykoterapi, nu senast som redaktör för två antologier: “Bara detta liv” (Natur och Kultur, 2008) samt “Ompröva livet? (Studentlitteratur, 2009).

I SEPT:s styrelse medverkar han i utbildnings- och forskningsfrågor samt i frågor rörande behörighet för existentiella terapeuter.

Dan Stiwne nås på tel: 070-571 21 77

E-post: dan.stiwne@gmail.com

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se