Copyright © 2018-10-15 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

 

Dan Stiwne

Dan Stiwne är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och har tidigare arbetat som universitetslektor i psykoterapi och personlighetspsykologi vid universitetet i Linköping. Han var under flera år även verksam som programansvarig för psykolog- och psykoterapeututbildningarna där, och har utbildat åtskilliga idag verksamma psykologer och psykoterapeuter. Dan Stiwne är även docent i klinisk psykologi.

Dan Stiwne har en vidareutbildning i existentiell psykoterapi (MA) vid universitetet i Sheffield och har verkat som psykoterapeut i mer än 40 år. Han arbetar nu inte längre aktivt som psykoterapeut, men väl som handledare och föreläsare i existentiell psykologi och existentiell psykoterapi. Med sitt breda kontaktnät kan han referera klienter vidare till andra existentiellt verksamma psykoterapeuter och vägledare.

Dan Stiwne har publicerat sig om handledning, om gruppsykoterapi och gruppsykologi, om evidensbaserad psykoterapi samt om existentiell psykoterapi, bland annat som redaktör för tre antologier: Bara detta liv! (Natur & Kultur, 2008); Ompröva livet? (Studentlitteratur, 2009) samt Existens och psykisk hälsa (Studentlitteratur, 2018).

Dan Stiwne nås bäst per e-post: dan.stiwne@gmail.com

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se