Copyright © 2018-10-13 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

Martin Sternhufvud

Leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut
Hamngatan 54, 302 43 Halmstad
Telefon: 076-886 60 59, e-post: info@noema.nu

Utbildad handledare (Linköpings universitet).

Hemsida: www.noema.nu

 

 

 

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se