Copyright © 2014-03-29 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Luleå

Lund/Malmö

Stockholm

Uppsala

Falun

 

Martin Sternhufvud

Leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut
Hamngatan 17, 302 43 Halmstad
Telefon: 035-597 50, e-post: info@noema.nu

Utbildad handledare (Linköpings Universitet).

Hemsida: www.noema.nu

 

 

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se