Copyright © 2018-12-28 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

ES FRISKVÅRD


 

Elisabeth Serrander

foto

Elisabeth Serrander är leg. existentiell terapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Hon är verksam på halvtid med privat mottagning samt driver EXI, Instiutet för existentiell praktik.

Elisabeth anlitas för handledningsuppdrag, föreläsningar, kurser och utbildningar i existentiell filosofi, psykologi och fenomenologisk samtalsmetodik. F.d. ordförande i SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi, numera hedersmedlem.

Elisabeth Serrander är författare till böcker om yoga och österländsk filosofi samt om existentiell coachning. Hon är medförfattare i tre antologier: Bara detta liv (Natur & Kultur, 2008); Ompröva livet (Studentlitteratur, 2009) samt Existens och psykisk hälsa (Studentlitteratur, 2018) samtliga red. Dan Stiwne.

Mottagning: BLÅ VINDEN, Tomtebogatan 6 A, Stockholm.

Kontakt: elisabeth.serrander@gmail.com

Webb: www.elisabeth-serrander.se och www.existentiellasamtal.com.

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se