Copyright © 2018-12-04 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 
Det Omedvetna - En Dr? Om Det ?ta

 

Ted Schröder

 

Ted Schr?er    Ted Schröder, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr

    Folke Bernadottes gata 2, 411 28 Göteborg

    Detta är i närheten av Handels-/Vasagatan

    Telefon: 070-588 50 97

    Ring helst men e-post finns också:
    ted_schroder@hotmail.com
 

Hej! Jag, Ted Schröder, har erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete i privat praktik sedan 25 år och har under denna tid även varit engagerad som lärare vid universitet och privata psykoterapiutbildningar.

Jag har skrivit en avhandling utifrån en av den existentiella psykoterapins pionjärer – Medard Boss från Schweiz. Avhandlingen fick litteraturstöd av Statens kulturråd i samband med att den gavs ut som bok på Symposion.

Medard Boss är mycket välkänd i USA, i England och på kontinenten. Boss samarbetade bl.a. med filosofen Heidegger (Zollikon seminars). Det som allra mest dragit mig till hans arbeten är hans ovanligt konkreta analyser. Van Deurzen säger med rätta att Boss satte den existentiella praktiken på kartan genom sättet han beskriver hur hans variant av den existentiella terapin fungerar. Hans arbetssätt har bl.a. gjort mig mer uppmärksam på detaljer och sammanhang (kontext), något jag tror förbättrar möjligheterna för ett unikt, genuint möte mellan klient och terapeut, vilket är en viktig förutsättning för existentiell psykoterapi

Jag medverkar i en antologi: Ompröva livet - existentiell vägledning i en ny tillämpning (red. D. Stiwne) med ett kapitel om den existentiella psykoterapins konkreta sida.

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se