Copyright © 2018-09-25 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

Birgitta Olofsson Marklund

Birgitta Olofsson Marklund

Efter psykoterapeutexamen studerade jag existentiell terapi vilket numera är mitt intresse. Jag har en existentiell inriktning i mitt arbete. Det innebär att jag vill fokusera människans komplexa liv och hur hon samverkar i sitt sammanhang. Att ha en helhetssyn på människan är viktigt samt att ha fokus på de existentiella frågor som väcks i livets olika skeden.

Birgitta Olofsson Marklund

Trollstigen 68

972 51 Luleå

telefon 070-601 09 34

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se