Copyright © 2013-01-04 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Luleå

Lund/Malmö

Stockholm

Uppsala

Falun

 

Birgitta Olofsson Marklund

Birgitta Olofsson Marklund

Efter psykoterapeutexamen studerade jag existentiell terapi vilket numera är mitt intresse. Jag har en existentiell inriktning i mitt arbete. Det innebär att jag vill fokusera människans komplexa liv och hur hon samverkar i sitt sammanhang. Att ha en helhetssyn på människan är viktigt samt att ha fokus på de existentiella frågor som väcks i livets olika skeden.

Birgitta Olofsson Marklund

Trollstigen 68

972 51 Luleå

telefon 070-601 09 34

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se