Copyright © 2018-10-13 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

Barbro Johansson

leg. sjukgymnast , leg. psykoterapeut med existentiell inriktning

Jag arbetar som psykoterapeut med existentiell inriktning i Uppsala och i Stockholm.

Synen på människan i den existentiella terapin är att vi får en grundform som ett resultat av arv och miljö men att vi också skapar oss själva livet igenom, genom våra val och handlingar.
Den existentiella terapin ger en möjlighet att gå igenom sitt liv, se på hur man lever, hur man hamnat där man är och hur man kan ta sig vidare. Det handlar både om att finna sig själv, se sina möjligheter och att bli klar över sina tillkortakommanden. Det handlar mer om att bli klok på sig själv än om att bli botad från något.
 

Jag har även mångårig erfarenhet av att arbeta som sjukgymnast, med särskilt intresse för samband kropp och själ, för livsstilsfrågor, stresshanteringsmetoder och avspännings - kroppskännedoms - träning.
Jag har erfarenhet från psykiatri, företagshälsovård och från rehabilitering för personer med långvarig smärta.

Jag kan erbjuda:

  • Psykoterapi med existentiell inriktning

  • Stresshantering : kartläggning av individuell stress, rådgivning och träning.

  • Kroppskännedomsträning (BK) enskilt/i grupp

  • Avspänningsmetoder enskilt/i grupp

  • Föreläsning/seminarium:
    Existentiella perspektiv på behandlingsarbete

E-post: barbroj7@hotmail.com
Tel: 0768-992490
Drottninggatan 12, 75310 Uppsala
 
www.uppsalapsykoterapi.com

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se