Copyright © 2013-06-22 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Luleå

Lund/Malmö

Stockholm

Uppsala

Falun

 

Gunilla Holmgren

Socionom och leg. psykoterapeut med existentiell inriktning.

Mottagningen finns på:

Ordenstrappan 2
114 30  Stockholm

mobil: 070-852 72 89

 

 

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se