Copyright © 2013-06-21 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Luleå

Lund/Malmö

Stockholm

Uppsala

Falun

 


 

Åsa Hedrén Videbæk

Åsa Hedrén Videbæk är councellor (PgD), leg. psykoterapeut (M.Sc.) i integrativ psykoterapi och auktoriserad Existentiell psykoterapeut. Hon arbetar individuellt med vuxna, par terapi samt familjerådgivning.

Åsa har har haft legitimation sedan 2007, har erfarenhet av att arbeta som psykoterapeut i England och Sverige inom offentliga sektorn samt i privat regi sedan 2002. Hon är medlem i United Kingdom Council of Psychotherapists UKCP och arbetar gärna på engelska.

 

Tfn: 070-302 23 22

E-post: asa@mindsthlm.se

Hemsida: www.mindsthlm.se 

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se