Copyright © 2018-10-09 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Luleå

Falun

Stockholm

Uppsala

 

 

KARTA

Christina Halldorf

Jag är verksam som legitimerad psykoterapeut/ socionom och handledare med existentiell inriktning. Innan vi startade EXIS verksamhet i Linköping hade jag under många år arbetat med människor i kris bl a som kurator inom sjukvården samt med parsamtal som auktoriserad familjerådgivare.

Under de år mottagningen i Linköping funnits, har verksamheten vuxit och jag ägnar nu större delen av min tid till den. Till mottagningen kan du vända dig om du önskar samtal i livskriser eller för att du av andra, mer oklara skäl, mår psykiskt dåligt och har behov av att samtala om livet och dess villkor. Jag erbjuder även utbildningsterapier, parsamtal samt handledning.

Jag har även haft uppdrag som lärare vid en nätbaserad utbildning i existentiell psykologi vid Linköpings universitet och har medverkat i en antologi om existentiell vägledning och terapi (Ompröva livet!, Studentlitteratur, 2009). Som relationsexpert har jag varje månad under flera år svarat på läsarfrågor i tidningen Svenska Journalen. Sedan starten 2005 har jag funnits med som ledamot av styrelsen för Sällskapet för Existentiell Psykoterapi i Sverige (SEPT).

Mottagningen är centralt belägen:

Hospitalstorget 2 B, 582 27 Linköping

Telefon 070-259 22 80

E-post: christina.halldorf@gmail.com

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se