Copyright © 2019-08-01 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

EXIS Göteborg

EXIS, nätverket av legitimerade psykoterapeuter som arbetar med existentiellt inriktade terapisamtal, representeras i Göteborg av:

Ted Schröder

Ulla-Stina Johansson

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se