Copyright © 2013-09-28 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Luleå

Lund/Malmö

Stockholm

Uppsala

Falun

 

KARTA

Kristina Fredriksson

Jag är leg psykoterapeut, familjeterapeut och fil. mag. i socialt arbete med socionomexamen i grunden. Jag är även auktoriserad existentiell psykoterapeut, mindfulnessguide och har en vidareutbildning i kognitiv psykoterapi. Jag arbetar med individuella samtal, par- och familjesamtal.

I min psykoterapeutiska verksamhet utgår jag från ett existentiellt perspektiv, vilket bl. a innebär ett undersökande av hur livet levs, av olika kriser, livsfrågor och dilemman. Tillsammans söker vi i samtalen förståelse, öppningar och nya livsvägar utifrån vad som värdesätts och ger mening i livet. På detta sätt kan en djupare förståelse nås av både sig själv och andra och livet levas mer närvarande och rikt.

Jag arbetar även med inslag från mindfulness och kognitiv psykoterapi. Jag har stor erfarenhet av arbete med

  • relationsproblem

  • självbild och självkänsla

  • stress, prestationskrav och utmattning

  • nedstämdhet och depression

  • ångest

  • ätstörningsproblematik

  • talängslan - yttrandeproblem och social fobi

Välkommen att ta kontakt med mig

Jag har min mottagning på S:t Eriksgatan 31, T-bana Fridhemsplan.

Telefon: 070-499 47 90

E-post: eva.kristina.fredriksson@hotmail.com

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se