Copyright © 2018-09-25 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

Existentiell psykoterapi

Den existentiellt inriktade psykoterapin har fokus på människans aktuella situation och på de existentiella frågor som väcks under livets gång. Samtalen kan till exempel handla om frågan om livets mål och mening eller om hur man kan finna nytt fotfäste efter en kris i livet. De kan också handla om att leva väl, till exempel hur vi som människor kan förhålla oss till vår önskan om mer frihet och autenticitet samtidigt som vi vill leva i gemenskap och samhörighet.

De viktigaste målen för existentiell psykoterapi kan sammanfattas med följande ord:

  • Ge hjälp till människor att inse vad det innebär att leva i världen under en begränsad tid och under olika givna grundbetingelser.

  • Att ge människor tillfälle att se över och rekonstruera sina liv, blir varse hur man lever, vem man blivit och vilka för- och nackdelar man får av sina värderingar, sina val och handlingar.

  • Hjälpa människor att bli mer sanna mot sig själva och lära sig leva ett gott/bättre liv.

  • Hjälpa människor finna ut hur man skall kunna leva i framtiden efter att ha granskat och lärt av sitt förflutna.

  • Hjälpa människor inse de möjligheter och de begränsningar som livet bjuder och få henne att våga säga ja till de förra och bekämpa eller acceptera de senare.

  • Hjälpa människor att acceptera och våga möta utvecklingskriser och livets utmaningar och hjälpa henne sörja och gå vidare trots förluster, besvikelser och upplevelser av livets orättvisor.

  • Hjälpa människor få större frihetsgrader och handlingsmöjligheter i sina liv.

Mer information om existentiell psykoterapi finner du på www.sept.se.

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se