Copyright © 2018-09-25 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

Annmarie Daire

Annmarie Daire är leg. sjuksköterska i sin grundutbildning och leg. psykoterapeut. Hon gick sin steg II utbildning MA i London/Sheffield, New School (Emmy van Deurzen).

Hon är verksam inom psykiatrin och bedriver även egen verksamhet i Halmstad.

Utbildad Handledare och lärare för psykoterapeuter.

Hamngatan 17, 302 43 Halmstad
Telefon: 076-881 09 90, E-post: annmari@vidakonsult.se

 

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se