Copyright © 2018-09-25 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

Monica Chu

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut (kognitiv/dynamisk). Handledare i EMDR (traumabehandling). Flerårig påbyggnadsutbildning i existentiell vägledning och psykoterapi. Arbetar i egen verksamhet sedan drygt 25 år med utvecklings- och förändringsarbete på organisations- och individnivå.

Ett viktigt uppdrag för mig som existentiell psykoterapeut är att vara ett stöd för människor att reflektera över sig själva, sina liv och sin värld; att vara ett stöd i att tänka självständigt, att utmana samtidens påverkan och på så sätt skapa möjligheter att utnyttja de frihetsgrader vi har i förhållande till livets givna villkor.

Att ta sig an sitt liv på fullt allvar är att ge sig ut på ett äventyr där både liv och död, glädje och sorg får vara närvarande. Det är min erfarenhet att vi, när vi vågar möta och uppleva vårt liv i alla dess aspekter, också öppnar upp för möjligheten att komma i kontakt med oss själva på ett djupare plan och för möjligheten att göra det egna livet meningsfullt och mer levande.

Mottagning: Human Matters AB, Sankt Paulsgatan 33A, 118 48 Stockholm (Mariatorget)
E-post: monica.chu@humanmatters.se
Telefon: 08-702 01 30
Mobil: 070-887 01 50

 

 

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se