Copyright © 2018-09-25 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

Ann-Margreth Bhy

Socionom, leg. psykoterapeut (existentiell inriktning), lärare- och handledare i psykoterapi, auktoriserad familjerådgivare.
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor i kris och svårigheter. Har erfarenhet från socialtjänst, skolan, sjukvården, psykiatrin och familjerådgivning. Har även medverkat i en antologi om existentiell vägledning och terapi, Ompröva livet (Studentlitteratur, 2009). Är sedan 2010 med som ledamot i styrelsen för Sällskapet för Existentiell Psykoterapi i Sverige (SEPT). Arbetar idag halvtid inom Landstinget Dalarna med rehabilitering av vuxna med förvärvad hjärnskada och har egen mottagning på den andra halvtiden.

Jag kan erbjuda:
   • Psykoterapi
   • Kris och stödsamtal
   • Parsamtal
   • Personalstöd
   • Handledning
   • Föreläsning/utbildningsinsatser

Min mottagning finns på Regementsområdet i Falun med närheten till goda bussförbindelser. Adressen är Kompanivägen 13, 791 40 Falun.
Du når mig säkrast på mobiltelefonen, där du kan lämna meddelande så ringer jag upp eller skickar ett mail.
E-post: annmargrethbhy.ab@gmail.com
Tel. 070-303 86 20

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se