Copyright © 2016-10-17 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Luleå

Lund/Malmö

Stockholm

Uppsala

Falun

 

 

Tanvir Muftee Anjum

Jag är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med över 20 års erfarenhet av psykologisk och psykoterapeutisk samtalsbehandling. Jag har en existentiell/humanistisk syn på människor och deras problem. Detta innebär att behandlingen kan bli en ’resa’ tillsammans genom det gångna livet för att förstå varför livet har blivit som det är samt att upptäcka ’oupptäckta öar’ i personligheten som kan användas för att gå vidare i livet med bättre kvalitet. Det handlar om att förstå ’sig själv’ vilket också leder till att man förstår andra bättre.

 

Eftersom den existentiella terapin handlar om människan och hennes liv spelar inte kulturella gränser någon större roll. Jag har stor vana vid att arbeta över dessa gränser. Livskriser, sorgearbete, stresshantering, depression, ångestproblematik, relationsproblematik och traumabehandling är de område som jag har arbetat mest med.

Jag har även lång erfarenhet av s.k. utbildningsterapi för studenter från både psykologprogrammet och psykoterapiutbildningen.

Mottagningen är belägen på Sankt Larsgatan 30, 4tr, Linköping.

Telefon: 073–671 57 17

E-post: tanvir.anjum@telia.com

Hemsida: serat.se

”You can never know others without knowing yourself.
Instead of worrying about knowing others,
struggle hard to know yourself, first.”

 

info@existerapi.se       www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se