Copyright © 2018-09-25 mbjweb/EXIS

Välkommen

Existentiell psykoterapi

Gotland

Göteborg

Halmstad

Linköping

Stockholm

Uppsala

Luleå

Falun

Umeå

 

Existentiella terapeuter i samverkan

Välkommen till EXIS!

EXIS är ett nätverk av legitimerade psykoterapeuter som arbetar med existentiellt inriktade terapisamtal. Vi samverkar på olika sätt för att sprida kunskap om vår verksamhet, frörst genom denna hemsida.

Vi arbetar med existentiellt inriktad psykoterapi, vilket fortfarande inte är så vanligt i Sverige, även om vi blir alltfler utövare också här. Den existentiella terapin är väl etablerad i stora delar av Europa, USA och Australien. Kortfattat kan man säga att inriktningen framför allt fokuserar på att hjälpa människor att leva väl, dvs att i högre grad bli medveten om sina val och vad som är viktigt och meningsfullt i den enskilda människans liv. Denna terapiform har visat sig vara särskilt värdefull och relevant när det gäller att möta människor i livskriser av olika slag, t ex vid utmattningstillstånd och vid relationskriser. Mer information om inriktningen kan du hitta på webben: www.sept.se.

Vi hoppas att du ska finna det existentiella terapialternativet intressant och relevant. Ta gärna kontakt med någon av oss via våra e-postadresser, så kan du få mer personlig information och kanske boka en tid för ett första förutsättningslöst samtal.

Klicka på någon av orterna här intill, så får du en förteckning över de existentiella psykoterapeuter som är verksamma där. Klicka sedan vidare på respektive terapeutnamn, så får du ytterligare information.

Vi erbjuder
  • Samtal när livet krisar och man har tappat orienteringen

  • Samtal vid depression och utmattning

  • Parsamtal när relationer inte längre fungerar

  • Reflekterande samtal för personlig utveckling

  • Utbildningsterapier

  • Konsultationer och handledning

   

 

info@existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se      www.existerapi.se